Leczenie lasem

Leczenie lasem

Spacer w lesie zmniejsza poziom hormonu stresu i wzmacnia odporność.

DSC_0684Badacze udowadniają, że zwykły spacer w lesie przynosi organizmowi realne korzyści zdrowotne. Śmierć z przepracowania japońskich pracowników zmobilizowała naukowców do poszukiwań sposobów przeciwdziałania temu dramatycznemu problemowi. Jednym z kierunków było badanie wpływu leśnego środowiska na organizm człowieka. Badano 260 osób i stwierdzono wyraźny spadek hormonu stresu po 20 minutach przebywania w leśnej scenerii. Spacer po lesie, nazywany też „leśną kąpielą”, wzmacnia układ odpornościowy. Wymierna poprawa stanu zdrowotnego osób przebywających w lesie owocuje realizowaniem programów pod nazwą „Forest Therapy”, czyli „leczenie lasem”. Pobyt w lesie uruchamia nasze naturalne reakcje pozytywnie stymulując organizm do samonaprawy. W Japonii funkcjonuje już ok. 30 ośrodków „forest therapy”, planuje się zwiększenie ich liczby do stu.Dobroczynne efekty kontaktu z naturą doceniono w przypadkach autyzmu, uzależnień, niepełnosprawności, dolegliwości związanych z podeszłym wiekiem. Coraz szerzej stosuje się terapię osób uzależnionych w leśnych ośrodkach za pomocą różnych programów. W ostatnich latach organizacje zarządzające leśnymi chronionymi obszarami organizują terapeutyczne ośrodki dla osób uzależnionych i niepełnosprawnych wykorzystując pozytywne oddziaływanie naturoterapii na kondycję fizyczną i psychiczną dotkniętych poważnymi schorzeniami osób.
Drzewoterapia (lub sylwoterapia) z powodzeniem może rozwijać się w naszym bogatym w lasy kraju. Spacer w lesie wpływa na ciśnienie krwi, naczynia krwionośne, uspokaja lub pobudza – las liściasty działa na nas inaczej niż las iglasty.

Przedstawiona przez znakomitego entomologa i biologa E. O. Wilsona idea „biofilii” w ostatnich latach stała się realnym kierunkiem rozwoju, przynoszącej dochody działalności związanej z „healing garden” i „forest theraphy”.

o roślinach na forum

ForestAboveMarionLk_2kpx

Leave a Comment